GGC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้จากห้องเรียน สู่วิชาชีพในอนาคต
22 มิถุนายน 2566

GGC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้จากห้องเรียน สู่วิชาชีพในอนาคต

GGC ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษาและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ”
22 มิถุนายน 2566

GGC ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษาและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ”

GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
27 เมษายน 2566

GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”
28 มีนาคม 2566

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
17 มีนาคม 2566

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5
06 ธันวาคม 2565

GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
06 ธันวาคม 2565

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
21 พฤศจิกายน 2565

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

GGC จิตอาสาทำความดีเก็บขยะชายหาด ประจำเดือนกันยายน
16 กันยายน 2565

GGC จิตอาสาทำความดีเก็บขยะชายหาด ประจำเดือนกันยายน