GGC คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
15 กันยายน 2566

GGC คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

GGC ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
07 กันยายน 2566

GGC ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

GGC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับกิจกรรม TPM 2023 ต่อเนื่องเป็นปี 2 ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
31 สิงหาคม 2566

GGC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับกิจกรรม TPM 2023 ต่อเนื่องเป็นปี 2 ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

GGC เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี”  ตั้งเป้าปลูกครอบคลุม 4 จังหวัด พื้นที่รวม 3,500 ไร่ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 23,700 ตันต่อปี ของ GC Group
30 สิงหาคม 2566

GGC เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ตั้งเป้าปลูกครอบคลุม 4 จังหวัด พื้นที่รวม 3,500 ไร่ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 23,700 ตันต่อปี ของ GC Group

คณะผู้บริหาร GGC นำเสนอทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
29 สิงหาคม 2566

คณะผู้บริหาร GGC นำเสนอทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2566
25 สิงหาคม 2566

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2566

GGC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC
16 สิงหาคม 2566

GGC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC

GGC มอบผลิตภัณฑ์จากโครงการ Green Health Project ให้แก่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย
15 สิงหาคม 2566

GGC มอบผลิตภัณฑ์จากโครงการ Green Health Project ให้แก่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย

GGC คว้า 2 รางวัล  “ธงขาวดาวทอง และธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2565”
10 สิงหาคม 2566

GGC คว้า 2 รางวัล “ธงขาวดาวทอง และธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2565”