SET: GGC

ราคาล่าสุด (THB)

11.00

เปลี่ยนแปลง (%)

0.10 | 0.92%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,200.00

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

67,730.00

ราคาเปิด

11.00

วันก่อนหน้า

10.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.90 - 11.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.70 - 16.20

ปรับปรุงเมื่อ : 26 กันยายน 2566 16:38