วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
24 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
10 พฤศจิกายน 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566 Virtual Conference
24 สิงหาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
09 สิงหาคม 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566 Virtual Conference
26 พฤษภาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16 พฤษภาคม 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566 Virtual Conference
03 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 13.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565 Virtual Conference
16 พฤศจิกายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
11 พฤศจิกายน 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565 Virtual Conference
19 สิงหาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday