GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2566

25 August 2023

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายปิยะ สุริย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ และ นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี ร่วมแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2566 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรม Analyst Meeting เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม2566 และกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงแนวโน้มสถานการณ์ตลาดและธุรกิจในครึ่งแรกของปี 2566 ว่า ความต้องการเมทิลเอสเทอร์ ช่วงครึ่งแรกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน จากนโยบายภาครัฐที่ให้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลเป็น B7 ที่ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หลังจากราคาน้ำมันปาล์มดิบเริ่มปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับภาวะปกติ ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ทำให้ความต้องการโดยรวมของเมทิลเอสเทอร์เพิ่มสูงขึ้น

แนวโน้มสถานการณ์ตลาดและธุรกิจในครึ่งแรกของปี 2566 พบว่า ความต้องการเมทิลเอสเทอร์ มีผลกระทบ ในเรื่อง CPO ทำให้ราคาปรับลดลง 41% (YoY) แต่ยังมีข่าวดีที่รัฐบาลยังคงยึดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลอยู่ที่ 7% ขณะที่ตลาดของแฟตตี้แอลกอฮอล์ มีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากตลาดมีความกังวลสภาวะเศรษฐกิจ ทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงตลาดของประเทศจีนที่ยังไม่มี Demand เพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประเทศ ส่วนกลีเซอรีน ได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดอินโดนีเซีย เพิ่มสัดส่วนของ B100 ไปเป็น B20 B30 ทำให้มี Supply เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาของกรีเซอรีนในตลาดลดต่ำลง

สำหรับผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2566 GGC มีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 4,744 ล้านบาท ลดลง 37% (YoY) และมี Adjusted EBITDA จำนวน 144 ล้านบาท ลดลง 82% (YoY) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก Stock Gain & NRV จำนวน 5 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท (0.01 บาท/หุ้น) ลดลง 415 ล้านบาท หรือ 98% (YoY) ส่วนของผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 9,406 ล้านบาท ลดลง 37% (YoY) โดยรับรู้ EBITDA จำนวน 297 ล้านบาท ลดลง 78% และมี Adjusted EBITDA จำนวน 425 ล้านบาท ลดลง 66% (YoY) ทำให้ครึ่งปีแรก 2566 GGC มีกำไรสุทธิ จำนวน 47 ล้านบาท ลดลง 862 ล้านบาท หรือลดลง 95%

“ในไตรมาส 2/2566 ปริมาณการขายในกลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์เพิ่มขึ้น 31% (YoY) มาอยู่ที่ 90,994 ตัน ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ทำให้ปริมาณการเดินทางภาคการขนส่งภายในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติมากขึ้น พร้อมทั้งการปรับสูตรผสมไบโอดีเซลพื้นฐานอยู่ที่ B7 ต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์ มีปริมาณการขายลดลง 12% (YoY) จากภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ และยังได้รับผลกระทบจากการชะลอการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ ในประเทศอินเดีย หลังจากที่รัฐบาลอินเดียประกาศใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) และราคาขายผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์เฉลี่ยปรับลดลง 49% ตามราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่ลดลง”

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่ผันผวน GGC ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามกรอบของ BCG เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่โดดเด่นและเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี