GGC “เปิดตัว MD คนใหม่ ‘กฤษฎา ประเสริฐสุโข’ The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Businessสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

09 March 2023

(23 กุมภาพันธ์ 2566) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC แถลงวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน”ด้วยแนวคิด “GGC DNA” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน และ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายใต้กลยุทธ์ “The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business” สู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน แก่สื่อมวลชนสายพลังงาน อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์การดำเนินงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ GGC ในงานแถลงข่าวเปิดตัว MD คนใหม่ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ C