พิธีสักการะองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

09 January 2023

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วม “พิธีสักการะศาลพระพรหม และศาลตายาย” พร้อมถวายเครื่องสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณศาลพระพรหม อาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และ วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 จังหวัดระยอง